MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: YOLCU & CO.LTD.

Adresi: ORGANİZE SAN.BÖL.8.SOK.NO:28 LEFKOŞA

Telefon :0392-3300347

Vergi Dairesi : MŞ 3727

Satışı yapılan ürünlere ait web adresi : www.yolcuonline.com

Email: [email protected]

ALICI: Müşteri

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait yolcuonline.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve basmanshop.com internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3- MAL VE HİZMETİN TANIMI

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler; SATICININ yolcuonline.com adlı internet sitesi üzerinden vermiş olduğu, her türlü satış ve ticari faaliyettir.

MADDE 4- ÖDEME ŞEKLİ

www.yolcuonline.com ’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri’nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI, yolcuonline.com sitesindeki ürün veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı tarafından alınan hizmetler işleme onay verdiği andan itibaren en geç 3 iş günü içerisinde kargo şirketi tarafından teslim edilir.
MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartındanveya eft ile tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren en geç 2 (İKİ) gün içinde mal/hizmeti kargo şirketine teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.Gönderim ücreti kendisine aittir.

MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.
MADDE 9- CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin teslim tarihten itibaren 2 (iki) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulmasından sonra iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve yolcuonline.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın     ulaşmasını takip eden 3 gün içinde alınan malı iade etme koşlu ile ürün değişimi sahsen fatura ile yapılmalıdır.Para iadesi kesinlikle yapılmamamkla birlikte alıcı ürün renk veya ürün çeşidi değişimi yapabilir.Ayrıca alıcı ürünü kargo ile gönderecekse tüm masraflar alıcıya aittir.

MADDE 10- FESİH ŞARTLARI

Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu malın kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

MADDE 11- GENEL HÜKÜMLER

SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen her türden kişisel bilgileri, bilgilerin     toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar ve SATICI’nın işbu sözleşme ve nitelikli elektronik sertifika teminine ilişkin faaliyetleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. kişilere satmayacak ya da açıklamayacaktır ve hiçbir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir. ALICI tarafından sağlanan bilgiler ALICI, ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında ve  ALICI’dan izin alındığı takdirde ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve ALICI’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.

SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır saklama yükümü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MADDE 12 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, K.K.T.C mahkemeleri yetkilidir.